Professionella geologiska tjänster
 
 
 
 

Mina tjänster 

Geologica Consult kan erbjuda flera olika typer av geologiska tjänster. Kärnan i verksamheten består i att effektivt inhämta geologisk information om ett område, samt att syntetisera denna information till klienters behov. Rapporter kan skrivas både på engelska och svenska.

 

  • Föredrag och guidade turer om geologi- vill du lära dig mer om den lokala geologin eller vill du erbjuda populärgeologiska föredrag? Föredrag har hållits till exempelvis: Bjuvs bibliotek, Vattenhallen Science Center
  • Geologisk populärvetenskaplig informationGeologica Consult skriver populärvetenskapliga beskrivningar av geologi och/ eller geologiska processer och fenomen. Emma gör original-illustrationer om det behövs eller hittar precis den illustration som passar ditt projekt. Utöver sin geologiska yrkeskunskap har hon jobbat professionellt med grafik och lay-out i mer än 20 år.
  • Utbildning- vill du lära dig mer om den lokala geologin eller allmänt om geologiska processer och resurser och hur de påverkar vår vardag? Kontakta mig så skräddarsyr vi ett upplägg.
  • Geologiska utställningar- vill du berätta om geologi? Jag kan hjälpa till med ansökningar om finansiering såväl som planering av nya utställningar eller omorganisering av redan existerande. Kontakta mig!
  • Geologiska beskrivningargeologiska beskrivningar behövs i många sammanhang, från regionala eller lokala områdesbeskrivningar till tematiska rapporter om ett områdes prospektivitet eller beskrivningar av allmängeologiska processer eller tekniker. Geologica Consult erbjuder helhetslösningar med professionell text, på engelska eller svenska, illustrationer, kartor och en tilltalande lay-out.
  • Fältundersökningar- Geologiska fältundersökningar och kartering behövs i många sammanhang, t.ex. bergrundskartering, strukturkartering eller sprickkartering. Det kan också handla om fältundersökningar av geologiska värdefulla platser.
  • Expeditionsledning/ projektledningEmma har ca. 15 års erfarenhet av att planera, utföra och leda geologiskt fältarbete, speciellt i Arktis. Hon har erfarenhet med allt från små forskarteam på två personer till stora prospekterings- och karteringskampanjer. 
  • "Data mining"- innebär att relevant information för ditt projekt "grävs" fram och en sammanhållen rapport med illustrationer kan skrivas. Om det önskas kan GIS-workspaces i MapInfo skapas för all information eller en slutrapport.
  • Petrografi- Geologica Consult erbjuder petrografiska beskrivningar av de flesta geologiska material, också förenklad petrografisk beskrivning enligt SS-EN 932-3.
  • Ansökningsrådgivning- Geologica Consult kan bistå med rådgivning eller hjälp att sätta samman ansökningar om externa projektmedel för både utvecklings- och forskningsprojekt.

 

Kontakta Emma för mer information!