Professionella geologiska tjänster
 
 
 
 

Dr. Emma F Rehnström 

 

Emma tog sin Filosofie Magisterexamen 1998 på Lunds Universitet och sin Filosofie Doktorsexamen 2003 på samma universitet. Avhandlingen handlade om rörelserna i den undre delen av fjällkedjan, hur långt dessa delar rörde sig och var de kom ifrån. Hon använde fältstudier, petrologi, geokronologi, geokemi, strukturgeologi, palaeomagnetism m.m. i sina undersökningar.

Emma fortsatte med en post-doc.tjänst vid Oslo Universitet från 2003 till 2007, då hon inledde sin forskningsbana på Grönland, närmare bestämt fjällkedjegeologi på Östgrönland. Tillsammans med de övriga i forskargruppen studerades timingen av olika händelser i det fjällkedjebildande förloppet.

Mellan 2007 och 2011 hade Emma en tjänst var som forskare vid Danmark och Grönlands Geologiska Undersökning. Där var hon kartbladschef, expeditionsledare och gjorde andra forskningsuppgifter relaterade till avdelningens arbete, bl. a. provenansstudier.

2011 blev Emma rekryterad till Avannaa Resources, en ung prospekteringsfirma baserad i Köpenhamn, med prospekteringslicenser i Grönland. Emma var projektledare för ett par större basmetall-prospekteringsprojekt i Nord-grönland.

I slutet av 2014 startade hon Geologica Consult.

Emma har arbetat med geologi från jordens alla tidsåldrar och bergarter från de flesta tänkbara geologiska miljöer. Hon har en mycket bred erfarenhetsbas och ett djupt kunnande och intresse för geologi och geologiska processer

Sedan 2017 driver Emma projektet Geopark Skåne, vars syfte är att etablera en geopark i Skåne.